Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΟΧΗΤ.Κ.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΙΝΗΤΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε MAIL
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν θέλετε κάποιο από τα τηλέφωνα ή το mail σας να φαίνεται στη σελίδα του Δικτύου στο Internet, βάλτε ν στο διπλανό του κουτάκι. Διαφορετικά η επικοινωνία των ενδιαφερομένων μαζί σας θα γίνεται μέσω Δικτύου.


ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ο τόπος που παρέχεται η προσφορά π.χ. Ιατρείο, κατάστημα κλπ.)


ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (συμπληρώνεται από το Δίκτυο)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου.ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου