Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012

Η Αλληλέγγυα Οικονομία Ζωγράφου είναι εδώ!


           

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου ξεκίνησε μια εναλλακτική μορφή οικονομίας χωρίς χρήματα που θα βασίζεται στις ανταλλαγές μεταξύ των μελών του με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  μας, ειδικά τώρα που βιώνουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

Ανταλλαγές  μεταξύ των μελών
Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές μέσω email ή με αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο. Σαν μέσο συναλλαγής ορίζουμε τη μονάδα ΤΕΜ Ζ ( Τοπική Εναλλακτική Μονάδα Ζωγράφου) ή απλά Ζ. Οι μονάδες ΤΕΜ Ζ μπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του κόστους κάθε συναλλαγής, ανάλογα με τη συμφωνία των δυο συναλλασσομένων.

Ο  Κανονισμός Λειτουργίας της Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου είναι εδώ!
http://diktioaz.blogspot.com/2012/03/blog-post_13.html

Η αίτηση εγγραφής μέλους είναι εδώ!

Τα Δελτία Συναλλαγών είναι εδώ!

Οι προσφορές των μελών είναι εδώ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου