Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Δημιουργία Πολιτιστικής Ομάδας


“Απέναντι στην βαρβαρότητα της οικονομικής κρίσης και της κοινωνικής εξαθλίωσης που επιβάλλει η κυβέρνηση της Τρόικας και του ΔΝΤ συγκροτούμε ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αντίστασης με στόχο να απλωθεί σε όλους τους συμπολίτες μας.
Μέσα από Ανταλλακτικά παζάρια, Προσφορά Εθελοντικών Υπηρεσιών και άλλες δράσεις έμπρακτης αλληλεγγύης κι αντίστασης κάνουμε πράξη το σύνθημα:

Κανένας πολίτης μόνος του στην κρίση”.  

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου οργανώθηκε από πολίτες του δήμου μας πριν από έξι μήνες. Έκτοτε έχει παρουσιάσει πλούσια δράση, με κορυφαία του δραστηριότητα το Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου. Το επόμενο μας βήμα είναι η δημιουργία πολιτιστικής ομάδας μέσα στο Δίκτυο από εθελοντές - καλλιτέχνες με σκοπό τη πολιτιστική δραστηριότητα μέσα στην τοπική κοινωνία.  Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να προβάλουμε – παρουσιάσουμε καλλιτεχνικά έργα και δημιουργίες όχι μόνο γνωστών και καταξιωμένων δημιουργών άλλα και έργα καλλιτεχνών που είναι αποκλεισμένα από τα κυρίαρχα μέσα, λόγω της συγκρουσιακής τους λογικής με τις κυρίαρχες απόψεις των λόμπι - Μ.Μ.Ε. και λοιπόν ιδρυμάτων προαγωγής πολιτισμού, που αξιολογούν την πολιτιστική παραγωγή με αποκλειστικό κριτήριο την κερδοφορία τους. Θέλουμε να βοηθήσουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτιστικών δράσεων της κοινωνίας μας, προβάλλοντας μια τέχνη αντίστασης στο πλευρό των εργαζομένων, των ανέργων, των συμπολιτών μας που πλήττονται βάναυσα από την οικονομική κρίση. 

Για ένα πολιτισμό με το βλέμμα του στραμμένο όχι στη “αγορά”, αλλά στον άνθρωπο.

                    Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου

email: diktioaz@gmail.com    http://diktioaz.blogspot.com/                   
-----------------------------------------------------------------------
...συνάντηση των εθελοντών
κάθε ΔΕ ΤΕ ΠΑ απόγευμα ( 7.00 - 9.00 )
 Λ. Παπάγου 124 τηλ.: 210 77 55 66 3

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Η Αλληλέγγυα Οικονομία Ζωγράφου είναι εδώ!


           

Το Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου ξεκίνησε μια εναλλακτική μορφή οικονομίας χωρίς χρήματα που θα βασίζεται στις ανταλλαγές μεταξύ των μελών του με γνώμονα τις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης. Με αυτό τον τρόπο στοχεύουμε στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης των συμπολιτών μας, στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής  μας, ειδικά τώρα που βιώνουμε τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης.

Ανταλλαγές  μεταξύ των μελών
Τα μέλη του Δικτύου μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους και να καταγράφουν τις συναλλαγές μέσω email ή με αντίστοιχο ενυπόγραφο έγγραφο. Σαν μέσο συναλλαγής ορίζουμε τη μονάδα ΤΕΜ Ζ ( Τοπική Εναλλακτική Μονάδα Ζωγράφου) ή απλά Ζ. Οι μονάδες ΤΕΜ Ζ μπορούν να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος του κόστους κάθε συναλλαγής, ανάλογα με τη συμφωνία των δυο συναλλασσομένων.

Ο  Κανονισμός Λειτουργίας της Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου είναι εδώ!
http://diktioaz.blogspot.com/2012/03/blog-post_13.html

Η αίτηση εγγραφής μέλους είναι εδώ!

Τα Δελτία Συναλλαγών είναι εδώ!

Οι προσφορές των μελών είναι εδώ!

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


ΕΠΩΝΥΜΟΟΝΟΜΑΠΑΤΡΩΝΥΜΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΔΟΣΑΡΙΘΜΟΣΠΕΡΙΟΧΗΤ.Κ.


ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΙΝΗΤΟ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ε MAIL
ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εάν θέλετε κάποιο από τα τηλέφωνα ή το mail σας να φαίνεται στη σελίδα του Δικτύου στο Internet, βάλτε ν στο διπλανό του κουτάκι. Διαφορετικά η επικοινωνία των ενδιαφερομένων μαζί σας θα γίνεται μέσω Δικτύου.


ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ο τόπος που παρέχεται η προσφορά π.χ. Ιατρείο, κατάστημα κλπ.)


ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (συμπληρώνεται από το Δίκτυο)


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Έχω λάβει γνώση και συμφωνώ με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δικτύου Αλληλέγγυας Οικονομίας Ζωγράφου.ΥΠΟΓΡΑΦΗ